Γιαπωνέζικο mastif 11 μηνών με πρόσφατο λοξό κάταγμα στο άνω / τρίτο της διάφυσης της δεξιάς κνήμης και περόνης.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στις 26/05/2010.Προνάρκωση έγινε με μεδετομιδίνη και εγκατάσταση της αναισθησίας με πεντοθάλη 2,5%.Διατήρηση της αναισθησίας με ισοφλουράνιο και διεγχειρητικά χορήγηση 3ml DALACIN, 1gr MEFOXIL και 0,6ml μελοξικάμη.

Κατά την προσπέλαση διαφυλάχτηκαν ακέραια η σαφηνής αρτηρία και η έσω σαφηνής φλέβα και το σαφηνές νεύρο.

Μετά από την ανάταξη του κατάγματος τοποθετήθηκαν συμπιεστικά στην πρόσθια επιφάνεια 2 κοχλίες με σταυρωτή κεφαλή και στην έσω επιφάνεια τοποθετήθηκε μεταλλική πλάκα 3,5mm μήκους 14cm με 5 κοχλίες στο άνω καταγματικό άκρο και 4 στο κάτω άκρο.

Μετεγχειρητικά θα χορηγούνται augmentin 1000mg 1χάπι BID, 300mg DALACIN BID και 5 ml BAYTRIL SID.

Συστήθηκε ο αυστηρώς περιορισμός του ζώου για 1 μήνα.

Χειρουργοί: Δημήτρης Σιδεράς, Ηλίας Σιδεράς, Γιώργος Πούπαλος