Η κλινική μας αποτελείται από τους εξής χώρους

Υποδοχή :Ο χώρος αναμονής  για τους ιδιοκτήτες και τα ζώα τους


Εξεταστήριο :

 

Ο χώρος εξέτασης των ζώων .Στον ίδιο χώρο βρίσκεται αιματολογικός και βιοχημικός αναλυτής καθώς και μικροσκόπιο για εξετάσεις με άμεσα αποτελέσματα.

Στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το κτηνιατρικό φαρμακείο πλήρως εφοδιασμένο .


Ακτινολογικό :Υψήσυχνο ακτινολογικό μηχάνημα  κτηνιατρικού προγράμματος .Η ανάλυση των λήψεων γίνεται με ψηφιοποιητή (CR)της Fuji και οι ακτινογραφίες μετατρέπονται σε cd-rom που διαβάζονται από οποιοδήποτε υπολογιστή. Ο χώρος λειτουργεί με άδεια του ινστιτούτου Δημόκριτος πληρώντας όλες τις συνθήκες ασφαλείας .

Νοσηλεία :Ο χώρος νοσηλείας των προς ανάρρωση  ζώων .Υπάρχουν κλωβοί ανάνηψης χειρουργημένων ζώων ,εντατική νοσηλεία σε κλωβό οξυγόνου και χώρος ανάρρωσης παθολογικών περιστατικών με αυξημένες ανάγκες νοσηλευτικής φροντίδας (οροθεραπεία ,ενδοφλέβια αγωγή ).Οι γάτες νοσηλεύονται σε ατομικούς κλωβούς με άμμο υγιεινής η απορροφητικά υποστρώματα αναλόγως το περιστατικό .ΟΙ σκύλοι προαυλίζονται σε κήπο με δέντρα .

Χειρουργείο :

Ο χώρος χειρουργείου όπου πραγματοποιούνται οι χειρουργικές επεμβάσεις .Η διατήρηση της αναισθησίας γίνεται με εισπνευστικό μηχάνημα . Η   παρακολούθηση του ασθενούς κατά την διάρκεια του χειρουργείου γίνεται από κτηνίατρο με την βοήθεια εξειδικευμένου μόνιτορ αναισθησίας .Για περιστατικά με υψηλό αναισθησιολογικό κίνδυνο συνεργαζόμαστε με ειδικό κτηνίατρο αναισθησιολόγο .Το χειρουργείο είναι πλήρως εξοπλισμένο και στον χώρο αυτό εκτελούνται επεμβάσεις ευρείας γκάμας που αναλύονται σε άλλη ενότητα .