Οι υπηρεσίες μας στηρίζονται στο τρίπτυχο διάγνωση θεραπεία στήριξη και χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες

Παθολογία
Για όλα τα συστήματα θεμελιώδης αρχή της διαγνωστικής προσέγγισης είναι η επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη .Οπότε η λήψη  του ιστορικού του ασθενούς είναι η βάση κάθε διάγνωσης .
Για την παθολογία αναφερόμαστε αναλυτικά σε κάθε  σύστημα

Δέρματολογία

.Διαγνωστικά πραγματοποίούνται ξέσματα δέρματος και μικροσκοπική παρασιτολογική  εξέταση ξεσμάτων ,επιχρισμάτων .Γίνεται λήψη δειγμάτων για καλιέργεια μηκύτων -μηκυτογραμμα , καλιέργεια βακτηριδίων -αντιβιόγραμμα  ενώ δύναται να πραγματοποιηθούν βιοψίες δέρματος .Οι αιματολογικές και ορολογικές εξετάσεις που συμπληρώνουν την διάγνωση γίνονται με άμεσες αναλύσεις ή αποστέλονται σε εξειδικευμένα κτηνιατρικά εργαστήρια .Θεραπευτικά το κτηνιατρικό φαρμακείο διαθέτει όλα τα απαραίτητα φάρμακα αλλά συνταγογραφούνται και ανθρώπινα όπου είναι αυτό εφικτό για μείωση του κόστους . 

Αιματολογία

Γίνονται αιμοληψίες και άμεσες εξετάσεις όπως γενική αίματος και βιοχημική ανάλυση για λειτουργία εσωτερικών οργάνων (νεφροί ,Ηπαρ,πάγκρεας ) σε ειδικούς κτηνιατρικούς αναλυτές .Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως ορμονολογικές ,ανοσολογικές ,κύτταρολογικές αίματος και πλήθως άλλων αποστέλλονται σε εξειδικευμένα κτηνιατρικά εργαστήρια .Η φαρμακευτική αγωγή παρέχεται από το φαρμακείο μας ή συνταγογραφείται σε ανθρώπινα φάρμακα .

Γαστρεντερολογία

Πραγματοποιούνται παρασιτολογικές εξετάσεις  καλλιέργεια και ανοσολογικές  κοπράνων για την δίαγνωση λοιμωδών νοσημάτων .Αιματολογικές εξετάσεις που συμπληρώνουν την διάγνωση γίνονται είτε άμεσα είτε με αποστολή στο εργαστήριο .Όπου απαιτείται ενδοσκόπηση ή υπέρηχος   συνεργαζόμαστε με ενδοσκόπο και ακτινολόγο  κτηνίατρο .

Καρδιολογία
 Στο χώρο μας εξετάζεται κλινικά ο καρδιολογικός ασθενής .Γίνεται προσεκτική ακρόαση και πραγματοποιούνται ακτινογραφίες θώρακος όπου αξιολογούνται αιμοδυναμικές διαταραχές  .Για επιπλέον εξετάσεις όπως υπερηχογάφημα καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένο συνάδελφο κτηνίατρο .

Νευρολογία
Ο ασθενής με νευρολογική συμπτωματολογία εξετάζεται με ενδελεχή κλινική νευρολογική εξέταση .Όταν απαιτείται γίνεται λήψη εγεφαλονωτιαίου υγρού που αναλύεται εργαστηριακά .Οι αιματολογικές και ορολογικές εξετάσεις αποστέλλονται στο εργαστήριο .Μαγνητική και αξονική τομογραφία γίνονται σε συνεργαζόμενο κτηνιατρικό ακτινολογικό κέντρο .

Ουροποιητικό .
Στον χώρο του ακτινολογικού εργαστηρίου γίνονται απλές ακτινογραφίες κοιλίας αλλά και παλίνδρομη ουρηθρογραφία(απλή-διπλής αντίθεσης ) για διάγνωση λιθιάσεων και ανατομικών ανωμαλιών του ουροποιητικού συστήματος .Αναλύσεις ούρων όπως γενική και καλλιέργεια ούρων ή ανάλυση ουρόλιθων  αποστέλλονται στο εργαστήριο .

Ογκολογία
Για ζώα με νεοπλασματική νόσο ξεκινάμε  με εργαστηριακή διάγνωση(βιοψία -κυτταρολογική εξέταση ), σταδιοποίηση και όπου προτείνεται     προχωράμε σε χημειοθεραπεία και υποστήριξη .
    Τα ζώα που χρήζουν νοσηλείας νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,  θερμαινόμενο και εξαεριζόμενο, από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό με την επίβλεψη του θεράποντος ιατρού .

Χειρουργική .
Η προσέγγιση μας στα ζώα που χρειάζονται χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει το τετραπτυχο αιτιολογική δίαγνωση , προαναισθησιολογική αξιολόγηση , χειρουργική επέμβαση και αποθεραπεία .

ΩΡΛ
Πραγματοποιούνται διαγνωστική και παρεμβατική λαρυγγοσκόπηση, ρινοσκόπηση , ωτοσκόπηση .Πραγματοποιούνται επεμβάσεις όπως εκτομή ακουστικού πόρου, φαρυγγοπλαστική ,ρινοπλαστική ,τραχειοστομία .

Οφθαλμολογία
Πραγματοποιούνται πρωτοβάθμια  οφθαλμολογική κλινική εξέταση και επεμβάσεις όπως εντρόπιο , εκτρόπιο , ενταφιασμός αδένα τρίτου βλεφάρου(chery eye ) και εξόρυξη οφθαλμού .Για επιλεγμένα περιστατικά συνεργαζόμαστε με ειδικευμένο οφθαλμολόγο κτηνίατρο .

Νευροχειρουργική
Εκτελούνται επεμβάσεις αποσυμπίεσης  στην σπονδυλική στήλη για δισκοκήλες  όπως κοιλιακή θυριδιοποίηση ,ημιπεταλεκτομή ,πεταλεκτομή .Σπονδυλοδεσία για κατάγματα και εξαρθρήματα σπονδύλων .Η απεικονιστικη υποστήριξη (αξονική-μαγνητική τομογραφία) γίνεται σε συνεργαζόμενο  ειδικό ακτινολογικό κτηνιατρικό κέντρο .

Ορθοπαιδική χειρουργική .

Εκτελούμε πλήθος ορθοπεδικών επεμβάσεων .Αντιμετώπιση καταγμάτων με κοχλίωση, ήλωση , πλάκα με κοχλίες εξωτερική οστεοσύνθεση .Αποκατάσταση ρήξης συνδέσμων όπως προσθίου χιαστού  συνδέσμου , ρήξη αχίλλειου τένοντα κλπ. Σε δυσπλασία και σοβαρή οστεοαρθρίτιδα του ισχίου  εκτελούμε εκτομή κεφαλής του μηριαίου .Σε παράλυτα άκρα πραγματοποιούμε  ακρωτηριασμό προσθίου ,οπισθίου άκρου ,ακρωτηρασμός ουράς .

Θωρακοχειρουργική

Αντιμετωπίζουμε επιτυχώς διαφραγματοκοίλες, αιμοθώρακα , πυοθώρακα ,πνευμοθώρακα .Εκτελούμε επιτυχώς χειρουργείο παραμένοντος αρτηριακού πόρου(PDA) .Αντιμετωπίζουμε χειρουργικά  τραυματικές κακώσεις του θώρακα .

 


Γενική Χειρουργική

Πραγματοποιούμε πλήθος επεμβάσεων στην κοιλιά όπως σπληνεκτομή , εντεροτομή , εντερεκτομή-εντεροαναστόμωση ,χολοκυστεκτομή , γαστροτομή-μερική γαστρεκτομή , στροφή στομάχου ,κολοπηξία ,ομφαλοκήλη ,βουβωνοκήλη ,τραυματική κοιλιοκήλη ,περινεική κήλη αφαίρεση όγκων ,περιπρωκτικά συρίγγια ,εξαίρεση περιπρωκτικών αδένων .

Μαιευτική χειρουργική

Εκτελούμε επεμβάσεις ρουτίνας όπως ορχεκτομή ,ωοθηκυστερεκτομή (στείρωση) καισαρική τομή .Θεραπευτικά εκτελούνται χειρουργεία πυομήτρας ,μαστεκτομή , μερική ολική εκτομή πέους ,αιδοιοπλαστική .

Χειρουργική ουροποιητικού

Εκτελούνται κυστεοτομή για αφαίρεση λίθων ,οσχεική και περινεική ουρηθροστομία , νεφρεκτομή ,νεοουρητηροστομία .
   
Τα χειρουργημένα ζώα νοσηλεύονται για όσο χρόνο απαιτείται στο χώρο νοσηλείας μας από έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό πάντα με την επίβλεψη του θεράποντος ιατρού .

 


Ακτινολογία
Ο χώρος μας διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο με ψηφιοποίηση των λήψεων σε CR της Fuji  για την απεικονιστική υποστήριξη της διαγνωστικής προσέγγισης του παθολογικού ή χειρουργικού περιστατικού .

Οδοντιατρική
Στην κλινική μας αναλαμβάνουμε οδοντιατρικά περιστατικά .Εκτελούμε καθαρισμό δοντιών με υπέρηχο ,γναθοχειρουργική και αφαίρεση δοντιών .Θεραπεία σε περιστατικά στοματίτιδας .

Το ζώα πού αναλαμβάνουμε είναι σκύλοι , γάτες και κουνέλια . Καλλωπισμοί πραγματοποιούνται μόνο σε μη συνεργάσιμα ζώα που απαιτείται αναισθησία  .