Κάταγμα στο κάτω τρίτο της διάφυσης της αριστερής κνήμης και τοποθέτηση στην έσω επιφάνεια μεταλλικής πλάκας με 3 κοχλίες στο άνω τμήμα και 3 κοχλίες στο κάτω.Επίσης τοποθετήθηκε ενδομυελικός ήλος.

Στις 16/06/2010 αφαιρέθηκαν η μεταλλική πλάκα με τους 6 κοχλίες ενώ ο ενδομυελικός ήλος παρέμεινε.Το ζώο καλύφθηκε αντιβιοτικά με 2,5 ml κεφαλοσπορίνη, 1,5 ml gentamycin, 1ml dalacin και 2ml marbocyl

Χειρουργός:Γιώργος Πούπαλος

Την αφαίρεση των υλικών:Δημήτρης Σιδεράς