Γάτος 12 μηνών με συντριπτικό κάταγμα μεσότητας κνήμης και κάταγμα περόνης. Παλαιότητα κατάγματος περίπου 2 βδομάδες. Έγινε ανάταξη των 2 μικρών κομματιών με 2 σύρματα. Ακολούθησε ανάταξη των καταγματικών άκρων με πλάκα 2.7mm. Τοποθετήθηκαν 5 κοχλίες στο κεντρικό κομμάτι και 3 στο περιφερικό (2.7mm).

Χειρουργοί : Πούπαλος Γιώργος, Σιδεράς Δημήτρης