Συντριπτικό κάταγμα μεσότητας διάφυσης δεξιού μηριαίου γάτας.

Η Gogo είναι μιά γάτα 2 ετών με συντριπτικό κάταγμα στον μηρό. Χειρουργήθηκε και τώρα μετά την οστεοσύνθεση, το άκρο είναι απόλυτα λειτουργικό.

Οι ακτινογραφίες είναι πρίν και μετά το χειρουργείο.

 

 

Παρακάτω για όσους ενδιαφέρονται ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του χειρουργείου.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2010

 

Ενα απόλλυμα συγκρατήθηκε στο περιφερικό τμήμα με συμπιεστικό κοχλία και μεταλλικό ράμμα περιμετρικά του οστού.

Τοποθετήθηκε ενδομυελικός ήλος Retrograde για την ανάταξη και το κεντρικό τμήμα συγκρατήθηκε με μεταλλικό ράμμα.

Επ'ισης τοποθετήθηκαν δύο ακόμα μεταλλικά ράμματα και brighting plate με δύο διφλοιικούς κοχλίες στο περιφερικό τμήμα

και ένας μονοφλοιικός κοχλίας στο κεντρικό τμήμα.