Γάτος ηλικίας 7 μηνών με κάταγμα μεσότητας διάφυσης μηριαίου οστού .Πραγματοποιήθηκε ορθοπεδικό χειρουργείο με μεταλική πλάκα κοχλίες και ορθοπεδικό σύρμα. Η αποκατάσταση ήταν 100% τα υλικά αφαιρέθηκαν 3 μήνες μετα .